Νέο πακέτο combo

5 ΛΑΙΚΣ

Νέο πακέτο combo

150 λεπτά προς όλους

10 sms

400 ΜΒ

με διάρκεια 1 μήνα

2 Σχόλια
ΕΜΠΕΙΡΟΣ

3.5 ευρώ Emoji που κλείνει το μάτι

ΟΜΟΤΙΜΟΣ

Και 4 ευρωπουλάκια θεωρώ ότι είναι καλή τιμή για τέτοιο πακέτο...  Emoji που κλείνει το μάτι