Συγκεντρωτική ενημέρωση για τα countdown στο myq ανά εβδομάδα ή 15θήμερο ή μήνα

6 ΛΑΙΚΣ

Συγκεντρωτική ενημέρωση για τα countdown στο myq ανά εβδομάδα ή 15θήμερο ή μήνα

Σε κάποιο σημείο του myq να εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα επόμενα π.χ. 5 countdown. Πχ. Παρασκευή 12/7 300MB 3euro, Δευτέρα 15/7 300' προς όλους 4 euro κλπ.

3 Σχόλια
ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Ωραία ιδέα!

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ

Εγώ το επόμενο σκεφτόμουν ότι θα ήταν ωραίο να  γνώριζα, αλλά αν είναι και τα 5 επόμενα ακόμα καλύτερα!

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Πολύ καλό και σωστό. Δεν έχει κανένα κόστος για την εταιρεία, νομίζω, αλλά πολύ χρήσιμο για τους συνδρομητές διότι μπορούν να προγραμματίσουν έστω και νωρίτερα μία ενεργοποίηση.