ΑΝΕΡΓΙΑ-ΟΑΕΔ

Ανώνυμος
Δεν εφαρμόζεται

ΑΝΕΡΓΙΑ-ΟΑΕΔ

ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ...   

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών