Κίου οφερ

ΕΠΙΛΥΘΗΚΕ
1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
ΟΜΟΤΙΜΟΣ

Απ: Κίου οφερ

Ακριβώς,  εάν είχατε  4,01 ευρώ ας πούμε θα σας άφηνε, γιατί με τα 4 ευρώ που έχετε στην κάρτα σας θα αφαιρεθούνε όλα, οπότε μένει στην κάρτα σας 0 ευρώ υπόλοιπο...    Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όμως το πακέτο θα πρέπει να έχετε υπόλοιπο τουλάχιστον 0,01 ευρώ...   Για αυτό δεν σας αφήνει...

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Κίου οφερ

Έχω 4€ στο λογαριασμό και δεν με αφήνει να πάρω πακέτο που έχει 4€