Διάρκεια Mbs

Διάρκεια Mbs

Θα ήταν καλό, σε πακέτα δεδομένων, να υπάρχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ή Rollover...Για παράδειγμα, 30gb πακέτο δεδομένων, ο χρόνος των 30 ημερών είναι πολύ λίγος . Θα ήθελα να βάλω για παράδειγμα 30gb πακέτο όμως να μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε μεγαλύτερο διάστημα, 3 μήνες πχ . Η αλλιώς να υπάρχει Rollover