Καθαρό Ποσό ανανέωσης

Καθαρό Ποσό ανανέωσης

Θα ήταν χρήσιμο κατά τη διάρκεια της ανανέωσης, όταν επιλέγεται το ποσό να εμφανίζεται κάπου το τελικό καθαρό ποσό ανανέωσης που θα προστεθεί στο υπόλοιπο. Χρήσιμο θα ήταν να υπολογίζεται μαζί με το τωρινό υπόλοιπο που έχει ο συνδρομητής.

Πχ. Μετά την ανανέωση θα έχεις 0,13 + 8,63 = 8,76€ υπόλοιπο στο λογαριασμό σου.