Φρόουζεν ιδέες

Φρόουζεν ιδέες

Τι γίνεται με τις ιδέες που είναι πάνω από 3 μήνες και δεν συγκέντρωσαν πάνω από 10 ΛΑΙΚΣ από τα μέλη του Κομιούνιτι, ή με αυτές που πρόκειται να αξιολογηθούν σε μετέπειτα χρόνο από την ομάδα μας ;

Τις περνάμε στην ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΙΔΕΩΝ εδώ https://bit.ly/35le4Kt  ως σημείο αναφοράς στο μέλλον! 

1 Σχόλιο
ΚΟΜΙΟΥΝΙΤΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ
Η κατάσταση άλλαξε σε: ΚΑΤΑΨΥΞΗ